Houtskeletbouw: globale richtprijs van het bouwpakket en voor het opbouwen

Omdat wij altijd 100% maatwerk leveren, hebben wij geen standaard prijslijst. Op grond van onze jarenlange ervaring kunnen wij u echter wel een aantal globale richtprijzen noemen.

Voor houtskeletbouw is de bouwpakketprijs ca. € 310,- per m3 voor een woning van ongeveer 400 m3 en ca. € 290,- per m3 voor een woning van ongeveer 600 m3.

Een bouwpakket bevat alle materialen voor de opbouw en aftimmering van de woning exclusief steenachtige materialen (fundering, dakbedekking), technische installaties en keukeninrichting. Een exacte prijs is niet zonder meer te noemen omdat die o.a. afhankelijk is van:

 • Het ontwerp.
 • De materiaalkeuze.
 • De constructie.
 • De wandopbouw.
 • Het Isolatieniveau
 • Enz.

Een vuistregel voor sleutelklare oplevering van een woning (wanneer u alle werkzaamheden door derden laat uitvoeren) is een vermenigvuldiging van de bouwpakketprijs met een factor 2,40. In de sleutelklaarprijs zijn dan opgenomen: de kosten voor de fundering / begane grondvloer, casco-opbouw / aftimmering, technische installaties (lucht-water-warmtepomp, water, elektra, CV, sanitair en tegelwerk) en de dakbedekking (dakpannen).

Alle genoemde bedragen zijn inclusief:

 • 21% b.t.w.
 • Schetsontwerp en uitwerking hiervan tot complete bestektekeningen. Statische berekeningen van fundering en houtconstructies.
 • Berekening van de daglichttoetreding, ventilatiecapaciteit en Energie Prestatie Norm (EPN).
 • Verzorgen van de aanvraag voor de bouwvergunning.
 • Bouwbegeleiding.

Niet opgenomen in ons bouwpakket, c.q. de sleutelklare oplevering zijn:

 • Leges omgevingsvergunning.
 • Rapport bodemonderzoek, de zogenoemde schoongrondverklaring.
 • Het sonderingrapport.
 • Eventuele grondverbetering / heiwerk.
 • Eventuele aanvullende rapporten bijvoorbeeld: archeologisch rapport, akoestisch rapport i.v.m. de wet geluidshinder, brandoverslagberekening.
 • Aanvullende technische installaties (bijvoorbeeld zonnepanelen).
 • De keukeninrichting.
 • De schilderwerkzaamheden.
 • Afwerking plafonds, wanden en vloeren.
 • Aansluitkosten openbare voorzieningen gas, water, en elektra vanaf de hoofdleiding tot in de meterkast (nutsbedrijven).

houtskeletbouw prijs